Xã học thi pháp - Dòng chảy cuộc đời – Hệ Thống Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ
Giỏ hàng

Xã học thi pháp - Dòng chảy cuộc đời

|
101,200₫ 110,000₫

   Dòng chảy cuộc đời được kết tinh từ những dữ kiện cuộc đời, nhưng đó cũng là những yếu tố biểu hiện rõ nhất ý thức của con người về chính mình. Ở một mức độ nào đó, nó sẽ cho phép chúng ta khám phá sự tương đồng giữa chủ thể và ý thức, tri thức về chính mình. Dòng chảy cuộc đời được nghiên cứu hiện nay như là một hiện tượng nổi bật trong việc đặt chủ thể trên một tầm mức giá trị ưu tiên. Trào lưu nghiên cứu dòng chảy cuộc đời khẳng định yếu tố chủ thể- tính luôn đóng vai trò nổi bật trong tiến trình tri thức về xã hội.

Chuyên khảo Xã Hội Học Thi Pháp - Dòng Chảy Cuộc Đời được xây dựng trên hai phần chính:

-  Phần thứ nhất: Dòng chảy cuộc đời: từ thực hành xã hội đến hư cấu văn học .

Trong chương 1: Trình bày các lĩnh vực thực hành xã hội của dòng chảy cuộc đời như là phương pháp nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn, cụ thể trong các chuyên ngành nhân học, xã hội học, tâm lý và sử học. Mỗi lĩnh vực được xem xét trong tương quan với đời sống văn học

Trong chương 2: Bàn đến khái niệm dòng chảy cuộc đời một cách chuyên biệt hơn ở phạm vi thể loại văn học. Dòng chảy cuộc đời sẽ được quan sát dưới góc độ xã hội học và các trào lưu diễn ngôn đương đại.

-  Phần thứ hai nghiên cứu Các hình thái diễn ngôn dòng chảy cuộc đời trong văn học Việt Nam Pháp ngữ

Trong chương 3: trình bày hiện tượng nở rộ của dòng chảy cuộc đời như một sự khẳng định của chủ thể tính. Các tác giả phân tích khái niệm chủ thể theo các chiều kích khác nhau trong các tác phẩm cụ thể

Trong chương 4: Mở các chủ đề lưu đày, chứng từ và căn cước chủ thể, Đây là phần đặc thù của nghiên cứu dòng chảy cuộc đời trong diễn ngôn đương đại.

| 📞 Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 71086979 - 1900 886 847 |
|
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

STT Tên File Download
1

Sản phẩm đã được thêm thành công vào giỏ hàng của bạn

Hotline tư vấn(028) 71 086 979