Vi sinh vật môi trường – Hệ Thống Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ
Giỏ hàng

Vi sinh vật môi trường

|
91,000₫ 99,000₫

  -Trong những năm 60 của thế kỷ XX, một trong những công việc chính của các kỹ sư thanh hóa (sanitary engineers) là xử lý nước thải. Thời kỳ này người ta đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu ứng dụng sinh vật để xử lý các chất thải cũng như để phát hiện và kiểm soát vi sinh gây bệnh. Ngày nay người ta gọi tên ngành "kỹ thuật môi trường" (environmental engineering) thay cho tên "kỹ thuật thanh hóa" (sanitary engineering) của những năm 60. Theo đó, môn sinh kỹ thuật môi trường trở nên phổ biến trong khoảng hai thập kỷ gần đây như một công cụ hữu ích cung cấp kiến thức về vai trò của sinh vật trong quá trình xử lý chất ô nhiễm. Nhờ những kỹ thuật tiến bộ của sinh học phân tử và công nghệ di truyền, các kỹ sư môi trường và những nhà sinh học ngày càng quan tâm đến bản chất quá trình phân hủy sinh học áp dụng trong xử lý các chất thải, các hóa chất nguy hại nhằm tìm kiếm các phương thức hiệu quả kiểm soát các chất gây ô nhiễm.

  -Xuất bản tài liệu này, tác giả mong muốn cung cấp kiến thức về sinh vật học đại cương thường gặp trong kỹ thuật môi trường, về các quá trình sinh học trong xử lý ô nhiễm. Nội dung sách bao gồm 15 chương, đi từ kiết thức cơ bản của vi sinh học, các yếu tố vi sinh trong sức khỏe cộng đồng, đến các quá trình chuyển hóa, cơ chế sinh học trong xử lý môi trrờng - đó là "sự giao thoa" giữa hai ngành sinh học và kỹ thuật môi trường học. Thêm vào đó, các bài đọc thêm minh họa cho nội dung cũng được lồng ghép cuối mỗi chương trong lần tái bản này.

  -Quyển sách này có thể được dùng làm tài học tập cho sinh viên chuyên ngành khoa học môi trường và kỹ thuật môi trường. Nó cũng có thể là tài liệu tham khảo của cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và kỹ sư môi trường.

| 📞 Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 71086979 - 1900 886 847 |
|
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

STT Tên File Download
1

Sản phẩm đã được thêm thành công vào giỏ hàng của bạn

Hotline tư vấn(028) 71 086 979