Độc học sinh thái – Hệ Thống Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ
Giỏ hàng

Độc học sinh thái

|
138,000₫ 150,000₫

  Độc học môi trường là khoa học liên ngành của sinh thái học và độc học, nó xem xét ảnh hưởng của các chất lên toàn bộ hệ sinh thái. Sự đánh giá các nguy cơ gây độc đối với hệ sinh thái bắt đầu trở thành một vấn đề rất quan trọng ở Việt Nam và việc đặt ra một hệ thống thử nghiệm sinh học thích hợp với các điểu kiện của nước ta trong đó có sử dụng các đại diện của sinh vật sống trong hệ sinh thái đang xét là rất cần thiết. Đã có một số nghiên cứu tiên phong và tại phòng thí nghiệm Độc học Môi trường của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã thực hiện liên tục trong hơn thập kỷ vừa qua các nghiên cứu có tích chất hệ sinh thái, nghiên cứu độc chất tảo lam …

   Quyển sách này được tập thể nghiên cứu về Độc học Môi trường của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nhằm phục vụ sinh viên và học viên cao học các ngành khoa học môi trường, quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường.

   Nội dung tài liệu này gồm 11 chương: 

Chương 1GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM

Chương 2: CÁC NHÓM CHẤT Ô NHIỄM CHÍNH

Chương 3ĐƯỜNG ĐI VÀO HỆ SINH THÁI CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM

Chương 4SỰ DI CHUYỂN TRONG PHẠM VI RỘNG VÀ TOÀN CẦU CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM

Chương 5SỰ DI CHUYỂN CỦA KIM LOẠI VÀ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TRONG HỆ SINH THÁI

Chương 6ĐƯỜNG ĐI CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ TRONG SINH VẬT VÀ TRONG HỆ SINH THÁI

Chương 7SINH HÓA CHẤT Ô NHIỄM

Chương 8CÁC TÁC ĐỘNG SINH LÝ CỦA CHẤT Ô NHIỄM

Chương 9CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM ĐỘC HỌC

Chương 10ĐÁNH GIÁ RỦI RO SINH THÁI

Chương 11ĐỘC TÍNH SINH THÁI CỦA VI KHUẨN LAM.

| 📞 Hotline hỗ trợ 24/7: (028) 71086979 - 1900 886 847 |
|
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

STT Tên File Download
1

Sản phẩm đã được thêm thành công vào giỏ hàng của bạn

Hotline tư vấn(028) 71 086 979